PRIVATUMO POLITIKA
I. SĄVOKOS:
1. Svetainė – internetinis portalas TheBigSale.lt, kuris yra pasiekiamas internetiniu adresu – „www.TheBigSale.lt“
2. Vartotojas – bet kuris prisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo);
3. Naudotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine;
4. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Svetainėje;
5. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;
6. Asmens duomenys – bet kuri su fiziniu asmeniu susijusi informacija, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatoma panaudojus tokius duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
7. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
8. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine;
9. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo;
10. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas.
II. BENDRA INFORMACIJA
1. UAB Alinkas (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir /ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

2. Duomenų valdytojo rekvizitai:
Buveinės adresas: Švitrigailos g. 40B, Vilnius
Tel.: +37067856394
El. paštas: Info@alinkas.lt
PVM mokėtojo kodas: LT100008665615
Įmonės kodas: 303311041

3. Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą lankydami Duomenų valdytojui priklausančią interneto svetainę sutinkate su sąlygomis, aprašytomis šioje Privatumo politikoje. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti mūsų svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

4. Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo svetainės lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

5. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

6. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679.

III. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų bei kitos su asmeniu susijusios svarbios informacijos, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui ir Naudotojui naudojantis Svetaine.
2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų ir Naudotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto panaudojimo.
3. Tiek Vartotojai, tiek Naudotojai su Privatumo politika gali susipažinti Svetainėje bet kuriuo metu taip pat ją galite parsisiųsti ir atsispausdinti iš pačios Svetainės. Laikoma, kad Vartotojai ir Naudotojai yra susipažinę su šia Privatumo politika nuo to momento, kai jie gauna (patvirtina).
4. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai Svetainė gauna Asmens duomenis iš Vartotojo ar Naudotojo.
5. Taip pat Svetainė atkreipia dėmesį į tai, kad Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad Svetainė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant kokią nors informaciją apie save Vartotojas ir Naudotojas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kitais dokumentais.
6. Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninį paštą, sugalvotą Vartotojo vardą, vardą ir pavardę, įmonės pavadinimą bei slaptažodį arba patvirtinti sietį su facebook ar google portalu. Registracijos metu yra sukuriamas Vartotojo profilis. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo profilį.
IV. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS
1. Svetainėje yra renkami ir saugomi šie Asmens duomenys – vartotojo vardas, elektroninio pašto adresas, vardas ir pavardę, įmonės pavadinimas.
2. Svetainėje yra naudojami slapukai (angl. Cookies). Slapukai naudojami statistikos tikslais, bei siekiant Svetainės Vartotojui ir Naudotojui pateikti pritaikytą, tinkamesnę informaciją. Toks duomenų tvarkymas neleidžia tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Svetainė pasilieka teisę anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.
3. Laikoma, kad Vartotojas ir Naudotojas išreiškia savo išankstinį sutikimą leisti Svetainei įrašyti slapukus spausdamas mygtuką „SUTINKU“ prie pateiktos informacijos :„Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies).
4. Vartotojai ir Naudotojai savo duotą pasirinkimą bet kada gali atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus, bet tokiu atveju dalis Svetainės neveiks.
V. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAI:
1. Svetainė naudoja asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais.
2. Svetainė renka šiuos asmens duomenis : vartotojo vardą, vardą ir pavardę, įmonės pavadinimą, bei elektroninio pašto adresą.
3. Sutikimas, kad Asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais, išreiškiamas pažymint atitinkamą laukelį varnele.
4. Visi asmens duomenys renkami tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais atitinka Įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų nuostatas.
5. Vartotojas ir Naudotojas bet kada gali atšaukti šį savo sutikimą atsiųsdamas elektroninį laišką Svetainės administratoriui el. adresu: info@alinkas.lt.
6. Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Svetainės administratorius gali naudoti Vartotojų ir Naudotojų IP adresus.
VI. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS
1. Svetainė informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
a. jei yra Vartotojo ar Naudotojo sutikimas;
b. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
c. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
2. Svetainės Asmens duomenų tvarkytojai yra šie: Daniel Monteleone (info@alinkas.lt).
VII. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRINIMAS
1. Vartotojas ar Naudotojas suteikia teisę Svetainei rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo ir Naudotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas ar Naudotojas turi teisę atšaukti savo leidimą Svetainei rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti.
2. Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis Vartotojas ar Naudotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į Svetainę elektroniniu pašto adresu info@alinkas.lt prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus.
VIII. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Tiek Vartotojas, tiek Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Svetainę.
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Ši Privatumo politika galioja nuo 2019 m. balandžio 23 dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Vartotojai ir Naudotojai bus informuoti Svetainėje, ir siunčiant pranešimus elektroninio pašto adresu.